Duyun Bizleri

Şişli İşitme ve Konuşma Engelliler Derneği

Şişli İşitme ve Konuşma Engelliler Derneği 2009 yılında kurucu başkan Güler Dağıdır tarafından kurulmuştur, ağır işitme engelli çocuğa sahip olan Güler Hanım kendisi oğlu ile mücadele verirken, toplumda işitme engellilere danışmanlık yapacak, yol gösterici olacak hiç bir kuruluş ve kişilerin olmadığını görünce ,kendi edindiği tecrübe ve deneyimlerle yola çıkmış ve ona destek veren arkadaşları ile birlikte derneği kurmaya karar vermiştir, Derneğin öncelikli amacı erken teşhis, erken cihazlanma ve erken eğitim olmuş ve bu yönde çalışmalarına başlamıştır.

Doğru cihazlandırmanın önemine parmak basarak, ihtiyaç sahibi işitme engellilerin cihazlandırılması, eğitimleri, iş istihdamları konusunda başarılı çalışmalar yapmış, yapmaya devam etmektedir..

Toplumun engelliye bakış açısı, engellerin kalkmasındaki en önemli konu olduğu için farkındalık çalışmaları başlatıp, özellikle kendi alanlarındaki engellilerin sorunları, yaşam şekilleri ve dilleri olan işaret dili hakkında bilgiler paylaşmaya, toplumu bilinçlendirmeye gayret etmiştir.

Türk işaret dili kurslarının öncüsü olmuş, şu anda İstanbul genelinde eğitmenlik yapan birçok işaret dili eğitimcisinin yetişmesinde öncü olmuştur.

Hak temelli çalışmalara gerek bire bir gerekse diğer derneklerle birlikte katılarak, yetkililerin sorunlara ve çözümüne dikkatlerini çekmek ,engellilere ve ailelerine haklarını arama yönünde bilgiler vermek amacıyla çeşitli toplantı ve paneller düzenlenmiştir, basın açıklamaları yapılmıştır..

10 yıldır gerek eğitim gerekse sosyal kültürel faaliyetler yapan dernek, tamamen gönüllülük esası ve bağışlarla ayakta durmaktadır.

Vizyon & Misyon

Vizyonumuz;

 

Şişli İşitme ve Konuşma Engelliler Derneği olarak işitme engelli bireylerin, yakınlarının, hizmet verenlerin ve toplumun işitme engelliler ile ilgili bakış açısının değişmesi yönünde eğitim ve danışmanlık ile ilgili çalışmaları içermektedir.

 

Misyonumuz;

 

 • İşitme engellilerin eğitimlerine destek olmak.
 • Sosyal, kültürel, ekonomik, hukuki, mesleki vb. hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmek.
 • Engellere yönelik ayrımın kalkması ve hayatlarında girişken, üretken, başarılı bireyler olmaları için çalışmalar yapmak, sosyal dayanışmayı sağlamak.
 • İşitme engelliler hakkında bilgi almak isteyen kişi ve kurumlara danışmanlık yaparak doğru bilgiye ulaşmalarını sağlamak.
 • Türk İşaret Dili konusunda eğitimler ve seminerler düzenleyerek doğru iletişim konusunda destek sunmak.
 • Erken yaşta ve doğru cihazlandırma ve cihaz eğitimi konusunda rehberlik yapmak.

Hizmet Alanlarımız

Yeni cihazlanmış işitme engelli her yaştan bireyler için;

 • İşitme cihazına (İC) uyum sağlama.
 • İşitme Cihazı ile dinleme ve ayırt etme çalışmaları.
 • Dil ve konuşma gelişimi desteği.
 • Uyum sürecinde aile eğitimi desteği.

 

Koklear implant (Kİ) sürecindeki bireyler için;

 • Ameliyat sürecine işitme engelli birey ve aileyi hazırlama.
 • Koklear İmplant öncesi ve sonrası dinleme ve ayırt etme çalışmaları.
 • Dil ve konuşma gelişimi desteği.
 • Aile eğitimi.

 

İşitme engelli bireylere akademik destek;

 • Bilişsel gelişimi destek amaçlı bebek, çocuk ve yetişkinlerde kavram gelişimi desteği.
 • İşitme engelli bireylerde okula hazırlık çalışmaları.
 • Okuma yazma çalışmaları.
 • Okula devam eden işitme engelli bireylere ders konularında destek çalışmaları.

 

Yöntem;

Doğal – Sözel – İşitsel Yöntem

Bu yöntem ile işitme engelli çocuklar işiten çocuklar gibi ana dillerini kazanabilir ve işiten çocuklardaki dili kazanma süreçlerini gecikmeli de olsa takip edebilirler. İşitme kaybı olan çocuklar çevrelerindeki bireylerle anlamlı etkileşim yolu ile ana dillerini geliştirebilirler.

Yönetim & Eğitim Kadromuz

Güler DAĞIDIR

Yönetim Kurulu Başkanı

Deniz KOŞAPINAR

Y.K.Başkan Yardımcısı

Tuğçe Elender ŞENER

Dernek Saymanı

Fazilet MERTER

Dernek Sekreteri

Süreyya KARGACI

Yönetim Kurulu Üyesi

Sevgi SÜRMAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Fevziye DEMİR

Füsun AKPINAR

Tuba KARATEKE

Sibel ŞENGÜN

Rüveyda BULGAN

Helena ÖZSEZER

Yönetim Kurulu Üyesi

Kişisel Gelişim Uzmanı

Türk İşaret Dili Eğitmeni / Seramik Hocası

Uluslararası İşaret Dili Eğitmeni

Psikolog

Türk İşaret Dili Eğitmeni

Faaliyetlerimiz

Bizimle İletişime Geçin

Adres :

Halaskargazi Cad. Belediye Pasajı

No : 110 Kat 3 Osmanbey / Şişli / İSTANBUL

Telefon :

0 (212) 356 00 10

Mail :

info@duyunbizleri.com

Sosyal Medya :

İletişim Formu :

Form gönderiliyor...

Sunucu bir hatayla karşılaştı.

Form alındı.

© 2019 Şişli İşitme ve Konuşma Engelliler Derneği

Tüm Hakları Saklıdır.

Şişli İşitme ve Konuşma Engelliler Derneği

Vizyon & Misyon

Hizmet Alanlarımız

Yeni cihazlanmış işitme engelli her yaştan bireyler için;

 • İşitme cihazına (İC) uyum sağlama.
 • İşitme Cihazı ile dinleme ve ayırt etme çalışmaları.
 • Dil ve konuşma gelişimi desteği.
 • Uyum sürecinde aile eğitimi desteği.

 

Koklear implant (Kİ) sürecindeki bireyler için;

 • Ameliyat sürecine işitme engelli birey ve aileyi hazırlama.
 • Koklear İmplant öncesi ve sonrası dinleme ve ayırt etme çalışmaları.
 • Dil ve konuşma gelişimi desteği.
 • Aile eğitimi.

 

İşitme engelli bireylere akademik destek;

 • Bilişsel gelişimi destek amaçlı bebek, çocuk ve yetişkinlerde kavram gelişimi desteği.
 • İşitme engelli bireylerde okula hazırlık çalışmaları.
 • Okuma yazma çalışmaları.
 • Okula devam eden işitme engelli bireylere ders konularında destek çalışmaları.

 

Yöntem;

Doğal – Sözel – İşitsel Yöntem

Bu yöntem ile işitme engelli çocuklar işiten çocuklar gibi ana dillerini kazanabilir ve işiten çocuklardaki dili kazanma süreçlerini gecikmeli de olsa takip edebilirler. İşitme kaybı olan çocuklar çevrelerindeki bireylerle anlamlı etkileşim yolu ile ana dillerini geliştirebilirler.

Yönetim & Eğitim Kadromuz

Faaliyetlerimiz

Bizimle İletişime Geçin

Şişli İşitme ve Konuşma Engelliler Derneği 2009 yılında kurucu başkan Güler Dağıdır tarafından kurulmuştur, ağır işitme engelli çocuğa sahip olan Güler Hanım kendisi oğlu ile mücadele verirken, toplumda işitme engellilere danışmanlık yapacak, yol gösterici olacak hiç bir kuruluş ve kişilerin olmadığını görünce ,kendi edindiği tecrübe ve deneyimlerle yola çıkmış ve ona destek veren arkadaşları ile birlikte derneği kurmaya karar vermiştir, Derneğin öncelikli amacı erken teşhis, erken cihazlanma ve erken eğitim olmuş ve bu yönde çalışmalarına başlamıştır.

Doğru cihazlandırmanın önemine parmak basarak, ihtiyaç sahibi işitme engellilerin cihazlandırılması, eğitimleri, iş istihdamları konusunda başarılı çalışmalar yapmış, yapmaya devam etmektedir..

Toplumun engelliye bakış açısı, engellerin kalkmasındaki en önemli konu olduğu için farkındalık çalışmaları başlatıp, özellikle kendi alanlarındaki engellilerin sorunları, yaşam şekilleri ve dilleri olan işaret dili hakkında bilgiler paylaşmaya, toplumu bilinçlendirmeye gayret etmiştir.

Türk işaret dili kurslarının öncüsü olmuş, şu anda İstanbul genelinde eğitmenlik yapan birçok işaret dili eğitimcisinin yetişmesinde öncü olmuştur.

Hak temelli çalışmalara gerek bire bir gerekse diğer derneklerle birlikte katılarak, yetkililerin sorunlara ve çözümüne dikkatlerini çekmek ,engellilere ve ailelerine haklarını arama yönünde bilgiler vermek amacıyla çeşitli toplantı ve paneller düzenlenmiştir, basın açıklamaları yapılmıştır..

10 yıldır gerek eğitim gerekse sosyal kültürel faaliyetler yapan dernek, tamamen gönüllülük esası ve bağışlarla ayakta durmaktadır.

Vizyonumuz;

 

Şişli İşitme ve Konuşma Engelliler Derneği olarak işitme engelli bireylerin, yakınlarının, hizmet verenlerin ve toplumun işitme engelliler ile ilgili bakış açısının değişmesi yönünde eğitim ve danışmanlık ile ilgili çalışmaları içermektedir.

 

Misyonumuz;

 

 • İşitme engellilerin eğitimlerine destek olmak.
 • Sosyal, kültürel, ekonomik, hukuki, mesleki vb. hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmek.
 • Engellere yönelik ayrımın kalkması ve hayatlarında girişken, üretken, başarılı bireyler olmaları için çalışmalar yapmak, sosyal dayanışmayı sağlamak.
 • İşitme engelliler hakkında bilgi almak isteyen kişi ve kurumlara danışmanlık yaparak doğru bilgiye ulaşmalarını sağlamak.
 • Türk İşaret Dili konusunda eğitimler ve seminerler düzenleyerek doğru iletişim konusunda destek sunmak.
 • Erken yaşta ve doğru cihazlandırma ve cihaz eğitimi konusunda rehberlik yapmak.

Yeni cihazlanmış işitme engelli her yaştan bireyler için;

 • İşitme cihazına (İC) uyum sağlama.
 • İşitme Cihazı ile dinleme ve ayırt etme çalışmaları.
 • Dil ve konuşma gelişimi desteği.
 • Uyum sürecinde aile eğitimi desteği.

 

Koklear implant (Kİ) sürecindeki bireyler için;

 • Ameliyat sürecine işitme engelli birey ve aileyi hazırlama.
 • Koklear İmplant öncesi ve sonrası dinleme ve ayırt etme çalışmaları.
 • Dil ve konuşma gelişimi desteği.
 • Aile eğitimi.

 

İşitme engelli bireylere akademik destek;

 • Bilişsel gelişimi destek amaçlı bebek, çocuk ve yetişkinlerde kavram gelişimi desteği.
 • İşitme engelli bireylerde okula hazırlık çalışmaları.
 • Okuma yazma çalışmaları.
 • Okula devam eden işitme engelli bireylere ders konularında destek çalışmaları.

 

Yöntem;

Doğal – Sözel – İşitsel Yöntem

Bu yöntem ile işitme engelli çocuklar işiten çocuklar gibi ana dillerini kazanabilir ve işiten çocuklardaki dili kazanma süreçlerini gecikmeli de olsa takip edebilirler. İşitme kaybı olan çocuklar çevrelerindeki bireylerle anlamlı etkileşim yolu ile ana dillerini geliştirebilirler.