Derneğimiz Hakkında

 

     Şişli İşitme Ve Konuşma Engelliler Derneği 2009 yılında kurucu başkan Güler Dağıdır tarafından kurulmuştur, ağır işitme engelli çocuğa sahip olan Güler Hanım kendisi oğlu ile mücadele verirken, toplumda işitme engellilere danışmanlık yapacak, yol gösterici olacak hiç bir kuruluş ve kişilerin olmadığını görünce ,kendi edindiği tecrübe ve deneyimlerle yola çıkmış ve ona destek veren arkadaşları ile birlikte derneği kurmaya karar vermiştir, Derneğin öncelikli amacı erken teşhis, erken cihazlanma ve erken eğitim olmuş ve bu yönde çalışmalarına başlamıştır.

     Doğru cihazlandırmanın önemine parmak basarak, ihtiyaç sahibi işitme engellilerin cihazlandırılması, eğitimleri, iş istihdamları konusunda başarılı çalışmalar yapmış, yapmaya devam etmektedir..

    Toplumun engelliye bakış açısı, engellerin kalkmasındaki en önemli konu olduğu için farkındalık çalışmaları başlatıp, özellikle kendi alanlarındaki engellilerin sorunları, yaşam şekilleri ve dilleri olan işaret dili hakkında bilgiler paylaşmaya, toplumu bilinçlendirmeye gayret etmiştir.

    Türk işaret dili kurslarının öncüsü olmuş, şu anda İstanbul genelinde eğitmenlik yapan birçok işaret dili eğitimcisinin yetişmesinde öncü olmuştur.

    Hak temelli çalışmalara gerek bire bir gerekse diğer derneklerle birlikte katılarak, yetkililerin sorunlara ve çözümüne dikkatlerini çekmek ,engellilere ve ailelerine haklarını arama yönünde bilgiler vermek amacıyla çeşitli toplantı ve paneller düzenlenmiştir, basın açıklamaları yapılmıştır..

     9 yıldır gerek eğitim gerekse sosyal kültürel faaliyetler yapan dernek, tamamen gönüllülük esası ve bağışlarla ayakta durmaktadır.