Yeni cihazlanmış işitme engelli her yaştan bireyler için;

 • İşitme cihazına (İC) uyum sağlama.
 • İşitme Cihazı ile dinleme ve ayırt etme çalışmaları.
 • Dil ve konuşma gelişimi desteği.
 • Uyum sürecinde aile eğitimi desteği.

Koklear implant (Kİ) sürecindeki bireyler için;

 • Ameliyat sürecine işitme engelli birey ve aileyi hazırlama.
 • Koklear İmplant öncesi ve sonrası dinleme ve ayırt etme çalışmaları.
 • Dil ve konuşma gelişimi desteği.
 • Aile eğitimi.

İşitme engelli bireylere akademik destek;

 • Bilişsel gelişimi destek amaçlı bebek, çocuk ve yetişkinlerde kavram gelişimi desteği.
 • İşitme engelli bireylerde okula hazırlık çalışmaları.
 • Okuma yazma çalışmaları.
 • Okula devam eden işitme engelli bireylere ders konularında destek çalışmaları.

Yöntem;

Doğal – Sözel – İşitsel Yöntem

    Bu yöntem ile işitme engelli çocuklar işiten çocuklar gibi ana dillerini kazanabilir ve işiten çocuklardaki dili kazanma süreçlerini gecikmeli de olsa takip edebilirler. İşitme kaybı olan çocuklar çevrelerindeki bireylerle anlamlı etkileşim yolu ile ana dillerini geliştirebilirler.